EXPeriment EXPlore EXPerience
EXPeriment

EXPERIMENT


Aby studenti nad látkou přemýšleli a museli se sami pokusit pochopit souvislosti.

EXPlore

EXPLORE


Aby studenti věděli, že stále je co objevovat a je možné rozšiřovat si své poznání.

EXPerience

EXPERIENCE


Aby bylo studium zážitkem i zkušeností díky možnosti zapojit více smyslů.

EDUCATE

O co jde?

Jedná se o procvičování formou skládačky, kdy studenti mají za úkol doplnit k dané hybridizaci její parametry a přiřadit tři příklady sloučenin.

Procvičování nabízí rozsáhlé možnosti propojení a rozšíření znalostí studentů, což vede ke skutečnému pochopení látky.

Jak procvičování využít?

Záleží na tom, jaký má učitel cíl. Nutné je, aby měli studenti za sebou základy obecné a anorganické chemie, hra potom nabízí propojení nasbíraných znalostí a další možnost jejich rozšíření např. v oblasti elektronové struktury, katalýzy nebo komplexních sloučenin.

Smyslem procvičování je zahájit dialog, a to jak mezi studenty, tak mezi studenty a učitelem. Proto je vhodné, aby procvičování dělali studenti ve dvou- až tříčlenných skupinkách. Učitel má formou rozhovoru se třídou nabádat studenty ke správnému řešení s tím, že jim poskytne doplňující výklad rozšiřující jejich dosavadní znalosti.

Jaká je cena?

PROČ 3D SKLÁDAČKA A CO PŘINÁŠÍ

Procvičování naší skládačkou nabízí mnoho možností, jak propojit nebo rozšířit znalosti studentů. Zejména pomocí některých atraktivních příkladů lze vzbudit u studentů zájem o jinak poměrně komplikované téma hybridizace. Zjistěte více informací o hybridizaci nebo také nahlédněte na výčet témat pro inspiraci.

Študentom Školám Chémii
Študentom

STUDENTŮM

Student může prožít netradiční a atraktivní výuku látky, která mu umožní pochopit význam hybridizace jinak studenty vnímané jako velmi teoretické téma s malou hodnotou pro chemickou praxi. Originální procvičování 3D skládačkou si klade za cíl vyvrátit tento dojem a naučit studenta nejen rozpoznat druh hybridizace, ale také mu představit hybridizaci v kontextu přidružených chemických souvislostí tak, aby se již nejednalo o abstraktní a těžko definovatelný pojem nebo naopak o prázdnou definici.

Školám

ŠKOLÁM

3D skládačka rozšiřuje možnosti výkladu látky v chemii. Jedná se o interaktivní pomůcku, kterých je na trhu v současné době nedostatek pro účely výuky tématu hybridizace. Atraktivní barevný vzhled skládačky a ztvárnění látky ve formě 3D doplňovačky zvýší poutavost tématu a pozornost studenta. Navíc je možné výuku rozšířit o mnoho zajímavostí z chemie, mimo jiné i díky výběru příkladů sloučenin.

Chémii

CHEMII

Procvičování 3D skládačkou umožňuje moderní způsob výuky s interaktivními prvky. Studenta přiměje procvičování být při výuce aktivní a zapojit logické myšlení, což vede k prohloubení pochopení významu hybridizace, a tedy i k lepšímu osvojení látky. Procvičování naší skládačkou nabízí možnost využití mezipředmětových vztahů a zařazení látky do širšího kontextu přírodních věd. Učitel může do výuky přirozeně zapojit rozšiřující informace z různých témat a různého rozsahu dle časových možností a dle aktuálně probírané látky. Proto je možné procvičování využít i při jiných příležitostech než pouze přímo při probírání hybridizace. Dále tento koncept přímo podporuje aktivizaci studentů a místo pasivního přijímání informací zapojuje i jejich samostatné myšlení a podněcuje interakci s učitelem.

Více o hybridizaci     Koupit 3D Skládačku