Kdo za projektem stojí

Projekt ExpEdu firmy GOODAI RESCUE spol. s r.o. si klade za cíl zatraktivnit vzdělávání v chemických vědách. Cílem projektu je vzbudit ve studentech zájem o chemické obory a učinit výuku chemie zábavnější a interaktivnější. Smyslem našich produktů je umožnit hlubší pochopení probírané látky nebo zkvalitnit představu o ní, a to prostředníctvím 3D pomůcek do chemie.

Chod projektu ExpEdu zajišťuje firma GOODAI RESCUE spol. s r.o., jejíž hlavní náplní je oblast obchodu a stavebnictví. Firma vyrábí také stavební panely pro svépomocnou jednoduchou výstavbu objektů s použitím materiálu recyklujícího jinak ekologicky vysoce problematický TetraPack.

Logo projektu ExpEdu nám vytvořila Kristýna Hegerová. Pomáhá nám s focením a grafikou, jinak nadšená pejskařka se svými dvěma Jack Russelicemi.

Tomáš Heger

Autor konceptu procvičování 3D skládačkou, student biochemie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Tomáš rád popularizuje přírodní vědy, zejména chemii jako zakládající člen Chemického spolku UP (FB stránka) a také jako animátor v Pevnosti poznání.

Vítězslav Částka

Kódy pro 3D tisk modelů nám připravuje Vítězslav Částka z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, se kterým spolupracujeme v oblasti 3D grafiky.

Vítězslav je nadšeným kutilem, experimentátorem a 3D tiskařem, také se věnuje dronům.

VÝROBA

Pro výrobu využíváme české 3D tiskárny Original Prusa a tiskneme z biodegradabilního polyesteru PLA, kyseliny polymléčné, která je menší zátěží pro životní prostředí než jiné typy plastů, protože se jedná o biologicky odbouratelný polymer vyráběný ze škrobu. (cit.)

V současné době ExpEdu nabízí jediný produkt – 3D skládačka. V blízké době se můžete těšit také na 3D modely orbitalů s, p, d a také na trhu vzácnější modely orbitalů f.